Multimedia

Tworzymy: filmy promocyjne, szkoleniowe, reklamowe, prezentacje animowane 2D i 3D oraz multimedialne.

Multimedia

Tworzymy: filmy promocyjne, szkoleniowe, reklamowe, prezentacje animowane 2D i 3D oraz multimedialne.

Multimedia

Tworzymy: filmy promocyjne, szkoleniowe, reklamowe, prezentacje animowane 2D i 3D oraz multimedialne.

Filmy:

Filmy reklamowe są projekcjami trwającymi dłużej niż 1 minutę. W zależności od ich przeznaczenia, pełnią funkcję promocyjną, wizerunkową, mogą być szkoleniem, lub prezentacją.

  • Filmy promocyjne – prezentują markę, produkt lub usługę.
  • Filmy szkoleniowe – są krótkim instruktażem posługiwania się, bądź zasady działania.
  • Filmy wizerunkowe – przedstawiają genezę firmy, jej rozwój, zakres oferowanych usług lub produktów.

Realizujemy nagrania video. Dobieramy muzykę lub lektora. Dodajemy grafikę 2D i 3D.

Animacje:

Animacje są ruchomą prezentacją. Mogą one przedstawiać dowolne produkty i wchodzić w interakcję z odbiorcą. Projekty realizujemy od scenariusza po końcowy montaż. Animacje 2D to prezentacje rysunkowe przedstawiające grafikę w dwóch płaszczyznach. W animowany sposób można przedstawić np. wyniki firmy, lub informację o produkcie. Animacje 3D – animowane prezentacje z obiektami 3D i w przestrzeni 3D.

 

Prezentacje Multimedialne:

 

  • Liniowe – najczęściej jest to rodzaj prezentacji w postaci pliku wideo, bez możliwości wchodzenia np. w Menu ( ciąg przekazywanych informacji w postaci klipu wideo )
  • Interaktywne – W praktyce są to rozbudowane aplikacje posiadające np. menu, interaktywne odtwarzacze treści audio i video lub galerie zdjęć.

Postprodukcja:

Postprodukcja jest to następny etap po zakończeniu zdjęć, a jego efektem jest ostateczna wersja filmu. Wykonujemy czynności, które mają na celu zmienić zarejestrowany materiał w końcowy produkt.

 

  • montaż filmu – organizacja poszczególnych scen w czasie. Istota tej czynności polega na połączeniu oddzielnych ujęć. Stanowi istotny twórczy wkład w ostateczny kształt filmu, nadaje mu tempa, dynamiki, wpływa na nastrój.
  • korekta barwna (korekcja barwna, korekcja koloru) – materiał filmowy często rejestruje się z słabym nasyceniem kolorów. Korekta ma na celu np. uwypuklenie poszczególnych kolorów, wyrównanie kolorystyki ujęć itp.

 

  • efekty specjalne (FX, VFX, SFX) – bardzo szerokie pojęcie odnoszące się zarówno do efektów osiąganych na planie jak i w postprodukcji. Obejmuje m.in.: filmowanie miniaturowych modeli zamiast prawdziwych obiektów, animacja poklatkowa, animacja 2D, Elementy 3D ( wirtualne środowisko, postacie, obiekty ), które łączymy w procesie kompozycji z obrazem zarejestrowanym przez kamerę.
  • udźwiękowienie: efekty dźwiękowe np. śpiew ptaków, szum wody lub wiatr, zamykanie drzwi.; podkład muzyczny – przy niskobudżetowych produkcjach wybierany z banków muzyki – przy wysokobudżetowych produkcjach stworzenie muzyki pod projekt.