LOGO

KSIĘGA ZNAKU

WIZYTÓWKI

PAPIER FIRMOWY

ULOTKI

FOLDERY

PLAKATY

KATALOGI

OPAKOWANIA

KOPERTY

PAPIER PAKOWY

TAŚMA FIRMOWA

GŁÓWNE NARZĘDZIE PRZEKAZU

GRAFIKA

Projekty graficzne są głównym narzędziem przekazu komunikacji marketingowej.
Łatwo zobaczyć je w prasie, druku informacyjnym, ulotkach, plakatach,
opakowaniach produktowych i innych materiałach reklamowych.
Głównymi elementami projektu są zdjęcia, grafika, infografika, tekst
i pozostałe elementy graficzne. Odpowiednia ich kompozycja, pozwala
osiągnąć zamierzony efekt przekazu. Z punktu widzenia technicznego,
każdy projekt przeznaczony do druku powinien być odpowiednio przygotowany.
Projektujemy według zasad DTP, nasze prace są estetyczne i zachowują harmonię.
W Naszych realizacjach mogą Państwo znaleźć również banerki statyczne, flash, gif,
przygotowujemy również newslettery.

nasi klienci uważają, że
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Sprawdź więcej informacji

Projektowanie logo logotypu

ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU

KSIĘGA ZNAKU

To zasady posługiwania się logo na kolejnych projektach,
nośnikach reklamy. Przestrzeganie reguł, pozwoli
zachować spójność wizerunkową marki.
Ustalony znak graficzny nie może być swobodnie
umieszczany i modyfikowany, a jego wersje kolorystyczne
muszą pozostać niezmienne.
Podstawowa Księga Znaku zawiera:
Informacje na temat znaku podstawowego, Wersje skrócone znaku,
Budowę znaku i jego proporcje, Pole ochronnego oraz wielkości
minimalną, jaką możemy się posługiwać żeby logo
nie straciło swojej czytelności,
Wersje kolorystyczne podstawowe, dopuszczalne i niedopuszczalne,
Wersje w skali szarości, jak również znak w kontrze,
Typografię firmową podstawową i rezerwową
jaką posługuje się firma,
Projekty druków firmowych tj. wizytówka, papier firmowy, koperta.

Logo, które stosowane będzie bez ustalonych wytycznych,
zatraci swój wizerunek.

CENNIK

LOGO

KSIĘGA ZNAKU

WIZYTÓWKI

PAPIER FIRMOWY

ULOTKI

FOLDERY

PLAKATY

KATALOGI

OPAKOWANIA

KOPERTY

PAPIER PAKOWY

TAŚMA FIRMOWA

GŁÓWNE NARZĘDZIE PRZEKAZU

GRAFIKA

Projekty graficzne są głównym narzędziem przekazu komunikacji marketingowej.
Łatwo zobaczyć je w prasie, druku informacyjnym, ulotkach, plakatach,
opakowaniach produktowych i innych materiałach reklamowych.
Głównymi elementami projektu są zdjęcia, grafika, infografika, tekst
i pozostałe elementy graficzne. Odpowiednia ich kompozycja, pozwala
osiągnąć zamierzony efekt przekazu. Z punktu widzenia technicznego,
każdy projekt przeznaczony do druku powinien być odpowiednio przygotowany.
Projektujemy według zasad DTP, nasze prace są estetyczne i zachowują harmonię.
W Naszych realizacjach mogą Państwo znaleźć również banerki statyczne, flash, gif,
przygotowujemy również newslettery.

nasi klienci uważają, że

NOONE

CAN DO IT

BETTER

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Sprawdź więcej informacji