Ulotka SPA – projekt

dla WINDSOR HOTEL
Projekt obejmował:
– Opracowanie projektu graficznego ulotki reklamowej / oferty ( dobór zdjęć, kolorystyki, korekta tekstu )
– ulotka została przygotowana w wersji przeznaczonej do wydruku i rozsyłki mailowej.

Portfolio Poligrafia: