Jawny rejestr zbiorów w Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One obejmuje następujące zbiory danych osobowych:


 

  1. Zbiór danych osobowych klientów Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One – ZD01
  2. Zbiór danych osobowych potencjalnych klientów Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One – ZD02