TYLKO NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

ANIMACJE
I FILMY
FIRMOWE

TWOJE

VIDEO

Animacje są ruchomą prezentacją.
Mogą one przedstawiać dowolne produkty i wchodzić w interakcję z odbiorcą.
Projekty realizujemy od scenariusza po końcowy montaż.
Animacje 2D to prezentacje rysunkowe przedstawiające grafikę
w dwóch płaszczyznach. W animowany sposób można przedstawić
np. wyniki firmy, lub informację o produkcie.
Animacje 3D – animowane prezentacje z obiektami 3D i w przestrzeni 3D.

Filmy reklamowe są projekcjami trwającymi dłużej niż 1 minutę.
W zależności od ich przeznaczenia, pełnią funkcję promocyjną, wizerunkową,
mogą być szkoleniem, lub prezentacją. Filmy promocyjne Prezentują markę,
produkt lub usługę. Filmy szkoleniowe są krótkim instruktażem posługiwania się,
bądź zasady działania. Filmy wizerunkowe Przedstawiają genezę firmy, jej rozwój,
zakres oferowanych usług lub produktów.
Realizujemy nagrania video.
Dobieramy muzykę lub lektora.
Dodajemy grafikę 2D i 3D.

nasi klienci uważają, że
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
DORADZIMY, WYCENIMY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Sprawdź więcej informacji

TYLKO
NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

ANIMACJE
I FILMY
FIRMOWE

TWOJE

VIDEO

Animacje są ruchomą prezentacją.
Mogą one przedstawiać dowolne produkty i wchodzić w interakcję z odbiorcą.
Projekty realizujemy od scenariusza po końcowy montaż.
Animacje 2D to prezentacje rysunkowe przedstawiające grafikę
w dwóch płaszczyznach. W animowany sposób można przedstawić
np. wyniki firmy, lub informację o produkcie.
Animacje 3D – animowane prezentacje z obiektami 3D i w przestrzeni 3D.

Filmy reklamowe są projekcjami trwającymi dłużej niż 1 minutę.
W zależności od ich przeznaczenia, pełnią funkcję promocyjną, wizerunkową,
mogą być szkoleniem, lub prezentacją. Filmy promocyjne Prezentują markę,
produkt lub usługę. Filmy szkoleniowe są krótkim instruktażem posługiwania się,
bądź zasady działania. Filmy wizerunkowe Przedstawiają genezę firmy, jej rozwój,
zakres oferowanych usług lub produktów.
Realizujemy nagrania video.
Dobieramy muzykę lub lektora.
Dodajemy grafikę 2D i 3D.

nasi klienci uważają, że

NOONE

CAN DO IT

BETTER

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
DORADZIMY,
WYCENIMY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Sprawdź więcej informacji